Select Page
FX Hover Racer

Realitzat només amb finalitats educatives.
Disseny i animació amb Cinema 4D dels banners, els huds (el compte enrere i el semàfor), i el logo, i composició d’aquests elements amb la intro utilitzant Adobe After Effects.
Realitzat amb fins educatius

28 Feb, 2019

HABILITATS

Adobe After Effects | Cinema 4D