Select Page
Layver

LAYVER aporta una segona oportunitat als dibuixos d’un artista a partir d’animacions sobreposades al seu skethbook mitjançant la Realitat Augmentada. Aquesta llibreta il·lustra el viatge que l’artista va fer per Andalusia. L’artista capturava paisatges realistes, i també reinterpretacions més abstractes de moments viscuts.
S’ha realitzat utilitzant Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe After Effects per fer les animacions, i Unity i Vuforia pel desenvolupament de l’aplicació. Aquest projecte és un Projecte Final de Grau de Disseny en Audiovisuals realitzat a l’escola ESDI.

30 Set, 2016

HABILITATS

Adobe After Effects | Adobe Illustrator | Adobe Photoshop | Realitat augmentada | Unity | Vuforia Engine