Select Page
Majara Studio Spot

Creació d’un anunci en Motion Graphics 3D per a Majara Studio.
Modelat i animat en Cinema 4D, texturitzat i renderitzat en Arnold i compost en After Effects.

26 Jun, 2019

HABILITATS

Adobe After Effects | Arnold Renderer | Cinema 4D