Select Page
Petons de cookie

Petons de cookie per Sant Valentí
Modelat i animat en Cinema 4D, texturitzat i renderitzat en Arnold i compost en After Effects. Efecte del cor fet amb el plugin Saber.

14 Feb, 2020

HABILITATS

Adobe After Effects | Arnold Renderer | Cinema 4D | plugin Saber