Select Page
Thor: Ragnarok

Imitació de la introducció d’una pel·lícula: “Thor: Ragnarok”
Realitzat amb Adobe Illustrator i After Effects.
Realitzat amb fins educatius

30 Oct, 2018

HABILITATS

Adobe After Effects